ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά από Απόφαση του Δημάρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερουδιοικητικού ανασχηματισμού των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης και πλήρη ενδυνάμωση τουστελεχιακού δυναμικού, χρέη Γενικής…