Κανελλοπούλου: ΔΕΠΑΝ ΑΕ, ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ ή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Η καθυστέρηση των μεγάλων και καθοριστικών για την ανάπτυξη της περιοχής δημοσίων έργων στον Δήμο Σπάρτης έχει ξεπεράσει πλέον το αναμενόμενο , αλλά και το ανεκτό, και έχει καταντήσει το πιο προσφιλές ανέκδοτο.

Περνάμε την περίοδο της 3ης Δημοτικής αρχής που προσπαθεί να υλοποιήσει έργα χρηματοδοτημένα , ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πάνε και έρχονται στον προϋπολογισμό μας μέχρι του σημείου πλέον να απεντάσσονται για να δοθούν τα χρήματα σε άλλες περιοχές που ξέρουν να τα απορροφούν.

Το σημαντικότερο όλων , όμως, είναι τα φαινόμενα « Παλαιολόγου» και « Γεωργαλή», αφού απογοητευμένη, όπως φαίνεται η δημοτική πλειοψηφία από την αδυναμία να ελέγξει το έργο της ανάπλασης της Παλαιολόγου και φοβούμενη ότι θα αντιμετωπίσει τα ίδια στα υπόλοιπα έργα που , φυσικά, κινδυνεύουν να απενταχθούν από την χρηματοδότησή τους και για κάποιους λόγους αδύναμη να αντιπαρατεθεί με το σθένος και την αποφασιστικότητα που επιβάλλεται στον εργολάβο που εξευτελίζει με την συμπεριφορά του τους θεσμούς, αποφάσισε να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση του « να βρούμε κάποιον να ξέρει να υλοποιήσει τα έργα»!

Αυτός ο κάποιος με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και , φυσικά, με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου , είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο ΔΕΠΑΝ, στο οποίο έγινε μέλος ο Δήμος με συνδρομή 6.000,00 ευρώ,  διαδικασία πρωτόγνωρη , διότι μέλη των διαδημοτικών εταιριών  γίνονται με αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Άρα , εδώ γεννάται το ερώτημα ποια είναι η οργανική σχέση που έχουμε με το ΔΕΠΑΝ; Ποια η νομική βάση για την πληρωμή συνδρομής, όταν για την παροχή υπηρεσιών πληρώνουμε αδρά και όχι ένεκα συνδρομής;

Εντυπωσιακό άλλωστε είναι το γεγονός ‘ότι  αμέσως μετά την παραπάνω απόφαση της πλειοψηφίας  και πριν στεγνώσει καλά καλά το μελάνι των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, η Δημοτική αρχή ανέθεσε στο ΔΕΠΑΝ έργα της τάξης των :

  1. «2 Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 3 της Πράξης ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του Υποέργου 1 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, ήτοι σε ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (92.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
  2. 3 Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 4 της Πράξης, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», 

Δηλαδή , μέσω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και με πλήρη άγνοια του Δημοτικού Συμβουλίου ανατέθηκαν τα παραπάνω έργα στο ΔΕΠΑΝ με αμοιβή 92.700,00 € και των 124.000,00 €, δηλαδή    συνολικά 216.700,00 ευρώ.

Γιατί διαφωνούμε; 

Ο Δήμος Σπάρτης έχει δημιουργήσει το δικό του διαδημοτικό δίκτυο με τον Δήμο Ευρώτα, δηλαδή την ΑΝΑΠΤΥΞΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΤΑ, της οποίας ο Δήμος Σπάρτης έχει το κύριο πακέτο των μετοχών.. Η εταιρία αυτή είναι ακριβώς ό,τι και το ΔΕΠΑΝ. Θα μπορούσε , λοιπόν, ο Δήμος Σπάρτης να τοποθετήσει διοίκηση στην εταιρία, η οποία σήμερα είναι ακέφαλη και να αναθέσει σε αυτή να προχωρήσει στην υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι με 216.700,00 ευρώ η Αναπτυξιακή Σπάρτης Ευρώτα θα μπορούσε να προσλάβει άμεσα και χωρίς τις δυσκολίες των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ,  προσωπικό , μηχανικούς, οικονομολόγους και όσες άλλες ειδικότητες χρειάζεται και όχι μόνον να επιβλέψει το Βόρειο και Νότιο τμήμα της Παλαιολόγου , αλλά να εκπονήσουν μελέτες και να συντάξουν Τεχνικά Δελτία , ώστε ο Δήμος μας να είναι ανταγωνιστικός και έτοιμος να καταθέσει προτάσεις στις προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ. 

Τι θα πετυχαίναμε με την ενδυνάμωση της δικής μας αναπτυξιακής εταιρίας;

  1. Κατ’ αρχήν θα δημιουργούσαμε ένα δικό μας εργαλείο πολύ ευέλικτο για την υλοποίηση των έργων σε τοπικό επίπεδο και υπό τον πλήρη έλεγχο του Δήμου Σπάρτης
  2. Θα δημιουργούσαμε θέσεις επιστημονικού δυναμικού που αυτή την στιγμή λείπουν από τις τεχνικές υπηρεσίες τόσο του δήμου Σπάρτης , όσο και άλλων δήμων της περιοχής
  3. Θα επενδύαμε σε γνώση και σε ανθρώπους της περιοχής, μας οι οποίοι θα μάθαιναν πλέον να εκτελούν τα δημόσια έργα , να τα εποπτεύουν κι να τα παρακολουθούν , όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δηλώνουν αδυναμία και όταν δεν μπορούμε να τις στελεχώσουμε

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση με το ΔΕΠΑΝ , την οποία επιχειρεί να συνάψει ο Δήμος Σπάρτης χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό, το ίδιο το Δίκτυο ΔΕΠΑΝ γράφει στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης:

«Για τον σκοπό αυτό το ΔΕΠΑΝ επένδυσε στην ανάπτυξη της απαραίτητης Επιχειρησιακής του Επάρκειας και Ικανότητας διαθέτοντας σήμερα την απαραίτητη οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση  ώστε να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη σε Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους.»

Η διαφωνία μας  με την δημοτική αρχή ανάγεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή αντί να αναθέσουμε σε μια εταιρία με έδρα εκτός περιφέρειας Δήμου Σπάρτης  και Λακωνίας , θεωρούμε σημαντικό να ενδυναμώσουμε μια δική μας αντίστοιχη εταιρία με τις ίδιες δυνατότητες , η οποία έχει ξεμείνει αστελέχωτη και αστήρικτη για κάποιους λόγους που δεν αντιλαμβανόμαστε και η οποία με την χρηματοδότηση που δίνουμε σήμερα σε ένα φορέα (για την αξιολόγηση του οποίου δεν υπήρξε απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο), θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε  τα δικά μας ευέλικτα και δυνατά εργαλεία ώστε να ξεπεράσουμε τις όποιες αδυναμίες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου

Συνοψίζοντας , λοιπόν, ισχυριζόμαστε ότι η ενδυνάμωση της δικής μας αναπτυξιακής εταιρίας

θα είχε τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Θα διαμορφώναμε ένα εργαλείο ανάπτυξης το οποίο θα ήταν το δικό μας , Λακωνικό δίκτυο, στο οποίο θα εργάζονταν νέοι επιστήμονες είτε από την Σπάρτη , είτε από την Λακωνία και από άλλες περιοχές, αλλά που θα έμεναν στην Σπάρτη, θα εργάζονταν αποκλειστικά για τον Δήμο Σπάρτης, για τον Δήμο Ευρώτα και για άλλους Δήμους και θα μπορούσαν , όπως κάνει το ΔΕΠΑΝ και άλλες αναπτυξιακές εταιρίες Δήμων, να εργαστούν και ευρύτερα σε έργα του δημόσιου τομέα.
  1. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα επενδύαμε σε ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης έργων , πράγμα που στερείται παντελώς αυτή την στιγμή ο Δήμος Σπάρτης και ο οποίος , για λόγους που δεν εξηγεί και δεν αντιλαμβανόμαστε , δεν επιθυμεί να αξιοποιήσει την έτοιμη υποδομή που υπάρχει στην διάθεσή του.
  1. Η υπάρχουσα Αναπτυξιακή Σπάρτης Ευρώτα μπορεί να μετεξελιχθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου και να προσφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα ως μηχανισμός υποστήριξης του Δήμου Σπάρτης και Ευρώτα. Το χρονικό περιθώριο που παρέχει ο νόμος για την μετεξέλιξη της Αναπτυξιακής σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, είναι ο Ιούνιος του 2024. Η παράταξή μας ΣΠΑΡΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ έχουμε ήδη φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουμε πάρει απάντηση για τις προθέσεις του Δημάρχου να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
  1. Η ενδυνάμωση των τοπικών εργαλείων ανάπτυξης θα αποτελούσε για τον Δήμο Σπάρτης ισχυρή χείρα βοηθείας δεδομένων των έγγραφων απαντήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι αδυνατεί να αναλάβει την επίβλεψη και παρακολούθηση των μεγάλων έργων του Δήμου. Φαινόμενο και αυτό δυσερμήνευτο διότι με δεδομένες τις καθυστερήσεις όλων των έργων του Δήμου , δεν γνωρίζουμε ποια έργα επιβλέπει τελικά  η Τεχνική υπηρεσία.
  1. Τέλος θα είχαμε στην διάθεσή μας έναν οργανισμό παραγωγής μελετών ώστε να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά να καταθέτουμε τις προτάσεις μας για νέα έργα , όταν θα γίνονται οι προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Όπως όλοι γνωρίζουμε , στον προϋπολογισμό του Δήμου τα ποσά για μελέτες και επομένως για προετοιμασία και για διεκδίκηση νέων έργων , είναι μηδενική.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε και δημόσια την διαφωνία μας προς τις επιλογές του Δημάρχου Σπάρτης σε σχέση με τον τρόπο που επιλέγει βραχυπρόθεσμα μεν να επιλύσει σημαντικά προβλήματα και μακροπρόθεσμα να προετοιμάσει το έδαφος για δυναμική (;) παρουσία του Δήμου στις νέες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Οι παραπάνω αποφάσεις που αναδεικνύουν ανασφάλεια , αβεβαιότητα και άγχος εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, υποδηλώνουν μία μορφή διοίκησης που θα μπορούσε να έχει τίτλο: « Απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο»!

Μακάρι να διαψευσθούμε….

*  Η Αναστασία Κανελλοπούλου είναι Δημοτική σύμβουλος Σπάρτης,

    Επικεφαλής της παράταξης ΣΠΑΡΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

10/4/2024

Άρθρο - Αναστασία Κανελλοπούλου* 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.